De verwachting is dat de wereldpopulatie de komende dertig jaar met een kwart zal groeien. Met een toenemend tekort aan schoon (drink)water en vruchtbare landbouwgrond wordt het een flinke uitdaging om in de voedselbehoefte van al deze mensen te voorzien. Door invloeden van buitenaf biedt de landbouwteelt nύ al onvoldoende continuïteit en kwaliteit. Hierdoor neemt de druk op lokaal veilig en gezond geproduceerd voedsel en voedselverspilling verder toe en zijn grote innovaties op dat gebied voortdurend noodzakelijk.

De wereldwijde inzet van de efficiënte glastuinbouw speelt om die reden een steeds prominentere rol binnen het voedselproductievraagstuk. Deze aangevuld met het op kleine schaal indoor telen van specifieke gewassen middels de zogenaamde ‘vertical farming’- en ‘urban farming’- principes.

Nederland, het horticulturele hart van de wereld, heeft zich met het Westland kunnen ontwikkelen tot de op één na grootste exporteur van voedsel ter wereld. Onderzoekers, overheden, veredelaars, kwekers, kasproducenten, kassenbouwers en overige toeleveranciers bundelen al hun kennis en ervaring, en werken nauw samen om de voedselproblematiek aan te pakken. Zo helpen zij wereldwijd op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke manier en met een zo hoog mogelijke opbrengst gezond en veilig voedsel te produceren.

Een onafhankelijke betrouwbare partner

Een betrouwbare innovatieve en onafhankelijke partner als Alcomij vervult een sleutelrol binnen dit proces van duurzaam en gecontroleerd telen. Sinds 1969 leveren zij slimme oplossingen voor de glastuinbouw van hoge kwaliteit, die helpen de zo gewenste continuïteit, diversiteit en hoge opbrengsten in de beschermde teelt te waarborgen.

Meer specifiek engineeren en produceren zij, als betrokken en toegewijde partij met goed begrip van de markt, in huis stalen kasconstructies en slimme aluminium kasdek-, kasgevel- en kasverwarmingssystemen, stapelwagens en rolcontainers op maat.

Gedreven door kwaliteit en innovatie

Alcomij doet wat het belooft en werkt samen aan langdurige relaties. De eigen R&D en productieafdeling worden gedreven door kwaliteit en innovatie. Zij werken continu aan de verbetering van het productassortiment en de modernisering van de eigen productiefaciliteiten voor zowel staal als aluminium teneinde de productiecapaciteit meer te laten aansluiten op de actuele behoefte van de markt.

Kortom, Alcomij is een betrouwbare, moderne en solide glastuinbouwpartner die opereert vanuit het hart van de Nederlandse tuinbouw!

1. Start van het project

Elk van onze glastuinbouwoplossingen is op maat gemaakt. Om tot het meest passende en optimale systeem te komen is goed contact met u en uw klant gedurende het hele project van vitaal belang.

2. Technisch ontwerp

Ons team van ingenieurs is er om ervoor te zorgen dat de nieuwe kas van uw klant voldoet aan alle vereisten en lokaal geldende normen en belastingen.

3. Realisation

Voor de realisatie van het (internationale) project van uw klant werken wij in nauwe samenwerking met u als partner in de kassenbouw.

4. Delivery

Al onze oplossingen voor de glastuinbouw worden met zorg verpakt en Ex Works ‘s-Gravenzande geleverd.

Binnenkijken bij Alcomij

Foto Alcomij 2

Research & Development

Onze research & development-collega’s worden allemaal gedreven door kwaliteit en innovatie. Zij werken continu aan de verbeteringen aan ons assortiment.

Nauwe samenwerking voor nieuwe concepten
Innovatie begint met het echt begrijpen van de specifieke vereisten van onze partners in de kassenbouw en hun klanten. Ons eigen research & development-team werkt nauw samen met ons verkoop- en engineeringteam en andere belanghebbenden zoals overheden, kwekers, onderzoekers etc.. Zij bundelen alle kennis en ervaring, en werken nauw samen om een efficiënte en duurzame oplossing te vinden voor het wereldwijde voedselprobleem teneinde lokaal gezond en veilig voedsel te produceren met de hoogst mogelijke opbrengst.

Duurzame en gecontroleerde teelt
Als betrouwbare innovatieve en onafhankelijke partner spelen wij een sleutelrol in dit proces van duurzaam en gecontroleerd telen. Sinds 1969 levert Alcomij hoogwaardige en slimme oplossingen voor de glastuinbouw teneinde de gewenste continuïteit, diversiteit en hoge opbrengsten in beschermde teelt te waarborgen.

Foto Alcomij 6

Verkoop

Onze verkoop weet echt wat belangrijk is: een hoogwaardige en betrouwbare glastuinbouwoplossing die de teelt en efficiënte verwerking van gewassen op de meest effectieve, duurzame en gecontroleerde manier mogelijk maakt. Samen met onze partners in de kassenbouw spelen ze wereldwijd een sleutelrol in het duurzame en gecontroleerde teeltproces.

Eerste aanspeekpunt
Ons toegewijde verkoopteam is uw eerste aanspreekpunt tijdens de biedingsfase en voor aftersales-aangelegenheden. Samen met ons team van engineers zullen zij hun uiterste best doen om de glastuinbouwoplossing met behulp van het MathCad-programma ‘Glazenstad’ (berekenen van belastingen volgens lokale normen) en TNO/CASTA (staalberekeningen) aan te laten sluiten op de specifieke eisen van u en uw klant.

Goed marktinzicht
De lange en uitgebreide ervaring van onze verkoopmedewerkers heeft ons in staat gesteld om gedegen marktinzicht te ontwikkelen. Dankzij hen kunnen wij u en uw klant nauwgezet en toegewijd de best passende en meest complete systemen leveren van hoge kwaliteit en voor een passende prijs.

R&D

Engineering

Al onze kasdekken worden met behulp van de nieuwste apparatuur en software intern berekend en 3D ontworpen door ons eigen team van engineers. Samen met de verkoop ondersteunen zij u en uw klant bij het selecteren van het meest uitgebreide en optimale systeem.

Voldoen aan alle normen
Net als verkoop, maken ook onze engineers gebruik van het speciaal door TNO ontwikkelde MathCad-programma ‘Glazenstad’, dit om ervoor te zorgen dat het nieuwe kasdeksysteem van uw klant voldoet aan alle lokaal geldende normen en belastingen. Staalberekeningen worden gemaakt met de nieuwste TNO/CASTA-versie en voor onregelmatige structuurberekeningen gebruiken ze FEA (Finite Element Analysis).

Een goed afgestemde project planning
Contact met u en uw klant is van vitaal belang! Niet alleen om ervoor te zorgen dat we een systeem kunnen bieden waarmee uw klant op de meest efficiënte, duurzame en gecontroleerde manier kan telen. Maar ook om op de projectplanning te blijven aansluiten en ervoor te zorgen dat ons productieschema overeenkomt met de leveringsverwachtingen.

Foto Alcomij 5

Productie

Bij Alcomij geloven we in voortdurende innovatie en hoge kwaliteit. Daarom investeren we continu in de modernisering van onze 20.000 vierkante meter grote staal- en aluminiumproductiefaciliteit.

Moderne productie faciliteiten
Door het toevoegen van volledig geautomatiseerde high-end machines aan onze aluminium- en staalproductielijn, zorgen we ervoor dat onze productiecapaciteit gelijke tred houdt met de huidige marktvraag naar stalen kasconstructies, aluminium kasdak-, kasgevel- en kasverwarmingssystemen, mobiele kweektafels en stapelwagens (veilingkarren).

Certificering
Naast het feit dat al onze lassers zijn gecertificeerd volgens de RWC (Responsible Welding Coordinator) voor de gebruikte lasmethoden, zijn we ook NEN-EN-ISO 9001, HORTIQ BRL8001 en FPC EN-1090-1 EXc2 gecertificeerd.

Foto Alcomij 4

Logistiek

Naast de modernisering van ons high-end machinepark, hebben we de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in onze logistieke faciliteiten. Op deze manier kunnen wij uw materiaaltransport voor uw glastuinbouwproject efficiënt voorbereiden.

Modernste laadmethoden
Het transport van uw materialen wordt uiteraard door u of uw klant geregeld, wij bieden voldoende ruimte om al uw transportvoertuigen in één keer te laden met behulp van de modernste laadmethoden.

Goede communicatie is belangrijk
Communicatie is van groot belang. Vooral in transportprocessen als deze, waarbij de planning en de coördinatie goed op elkaar afgestemd moet zijn. Samen zorgen we er immers voor dat de bouw van uw project zonder vertraging van start kan gaan. Daarom zullen onze verkopers en engineers in deze fase van het proces nauw contact met u onderhouden.