Voskamp & Vrijland vloeide voort uit NV Aannemersbedrijf Boers & Vrijland, een timmerbedrijf dat zich vanaf 1949 richtte op woning- en veilingbouw en de bouw van platglasconstructies. In de jaren die volgden, groeide het bedrijf – min of meer toevallig – uit tot de grootste fabriek van kassen, warenhuizen en platglasconstructies in het Westland.

Met het aftreden van de heer Boers als directielid in 1963, veranderde de naam van het bedrijf: Voskamp & Vrijland was een feit. Onder leiding van de heren Voskamp en Hofland werd er in de eerste twintig jaar van het bestaan van dit bedrijf naast ketels (Bruna) en kasverwarmingssystemen, ongeveer 1450ha aan kassen in Nederland gebouwd. Dat kwam overeen met een derde van de totale glastuinbouwoppervlakte in Nederland.

Van aannemersbedrijf tot kassenbouwer

Een betrokken werkgever

Om de grote productiehoeveelheden het hoofd te kunnen bieden, deed de directie van Voskamp & Vrijland er alles aan om de continuïteit en kwaliteit van de producten te waarborgen. Het was van groot belang om personeel voor lange tijd aan zich te binden. Daarom regelde Voskamp & Vrijland goede huisvesting voor de fabrieksarbeiders in de directe omgeving van de houtfabriek, droeg het bedrijf bij aan de oprichting van een lokale basisschool en toonde men nauwe betrokkenheid met de lokale kerkgemeenschap en verenigingen, onder andere door (sport)evenementen te sponsoren.

Voskamp & Vrijland ontwikkelde zich in de naoorlogse jaren uit tot internationale kassenbouwer

Het faillissement

Met een Westlandse attitude en wat bravoure werd in die eerste jaren flink gepionierd, tot ver over onze landgrens. In Engeland en Frankrijk bijvoorbeeld, maar ook in Roemenië en Bulgarije timmerde Voskamp & Vrijland kassystemen in elkaar. In totaal werd er in die tijd zo’n 905 ha aan kassen in het buitenland gebouwd.

Ook partijen in de voormalige Sovjet-Unie toonden interesse en kochten grote Westlandse kassen. Bij gebrek aan harde valuta deden ze dit in ruil voor vage aanverwante producten, zoals olie of treinwagons gevuld met paarden. Deze manier van betalen was echter niet zonder risico. Met het instorten van de kassenbouwmarkt eind jaren ’70, leidde de ruilhandel in 1985 uiteindelijk zelfs tot het faillissement van Westlands grootste kassenbouwer, Voskamp & Vrijland.