In de jaren ’60 waren de eerste glazentuinbouwkassen overwegen van hout of staal. In 1969 kreeg de productie van aluminium extrusieprofielen een meer industriële schaal. Dit was voor houtproductiebedrijf Hordijk en Westlands grootste kassenbouwer Voskamp & Vrijland de aanleiding voor de oprichting van de Aluminium Constructie Maatschappij.

Alcomij startte als een joint-venture tussen de twee. Hordijk acteerde als de partij met verstand van machines, immers houtbewerkingsmachines en bewerkingsmachines voor aluminium kenden veel overeenkomsten. Terwijl Voskamp & Vrijland, als de grote internationale kassenbouwer, zorgde voor de opdrachten.

Alcomij kon zich in die tijd ontwikkelen tot serieuze producent van aluminium kassystemen en stalen kasconstructies. Eén die met enthousiast productieteam in de winter de voorraad van standaard constructieonderdelen produceerde ten einde de Nederlandse tuinbouwprojecten van 500 tot 1000m2 in de zomer te kunnen voorzien in hun behoefte. Een heel overzichtelijke wereld dus!

Alcomij een volle Hordijk dochter

De export was geheel anders, veel wilder, avontuurlijker en in die tijd héél bijzonder. Met een Westlandse attitude en wat bravoure werd er flink gepionierd in West Europese landen zoals Engeland en Frankrijk, maar ook in landen als Roemenië, Bulgarije en de voormalige Sovjet-Unie. Deze laatste kochten grote Westlandse kassen en betaalde dan vervolgens met olie of treinwagons gevuld met paarden bij gebrek aan valuta. De risico’s waren dus groot en leidde met het inklappen van de kassenbouwmarkt eind jaren ’70 uiteindelijk tot het faillissement van Voskamp & Vrijland. Daarmee werd Alcomij medio jaren ’80 een volle Hordijk dochter en kregen ze na het herstel van de klap het vertrouwen om door te groeien.

Vijftig jaar groei

Alcomij kende in de afgelopen vijftig jaar verschillende ups, downs. Ondanks enkele tegenslagen wist het bedrijf gestaag te groeien. Met de toevoeging van logistieke teeltproducten zoals veilingkarren en kweektafels, realiseerde Alcomij synergie en kwam er een blijvend antwoord op de altijd fluctuerende marktbehoefte.

Continue modernisering

Het geloof in een eerlijk product van hoge kwaliteit heeft daarin ook een belangrijke rol. Om daaraan te blijven voldoen, wordt sinds de start van het bedrijf continu gewerkt aan verbetering en modernisering van de eigen productiefaciliteiten. Nog een reden waardoor Alcomij altijd in staat is geweest om de productiecapaciteit perfect te laten aansluiten op de actuele behoefte van de markt.

Wat ooit een goed geoutilleerde timmerfabriek was, is vandaag de dag een hightech machinepark voor de bewerking van staal en aluminium. Traditionele fabrieksarbeiders hebben – in de transitie naar de geautomatiseerde productie – plaats gemaakt voor medewerkers met kennis van gerobotiseerde productie en specifieke lastechnieken.

’90 – Start export kassystemen

In de jaren ’90 kwam de branche in een dip terecht. Er werd gemiddeld 70 procent minder omzet in de markt gedraaid. Binnen Alcomij leidde dat tot een impopulaire ontslagronde, maar ook tot creativiteit in het vinden van nieuwe afzetmarkten. Met nieuwe contacten in Zweden en Duitsland zette Alcomij de eerste serieuze exportstap.

2002 – Overname Boskon

Onder leiding van directeur Hans Meenhorst kocht Alcomij in 2002 het kassenbouwgedeelte van BOSKON. BOSKON, voorheen bekend als Bosch & Onderwater, maakte in die tijd constructies voor tuinbouwkassen en utiliteitsbouw en was een gerenommeerde concurrent van Alcomij.

2006 – Overname Alcoa Agro

Directeur Theo Sanders zorgde ervoor dat het kassenbouwgedeelte van Alcoa Agro werd toegevoegd aan Alcomij. Een strategische zet, want zo werd er niet alleen aan de wens om internationaal te groeien voldaan, maar kon ook het productassortiment worden uitgebreid met het breedkap- en Euronova kasdeksysteem en het Slimline kasgevelsysteem.

2012 – Overname Alkupro

In 2012 ging concurrent Alkupro failliet en kon Alcomij, onder leiding van directeur Theo Sanders, de gehele portefeuille, inclusief systemen, overnemen. Tot op de dag van vandaag levert Alcomij het Alkupro-kasdeksysteem.

2015 – Nieuwe huisvesting

In 2015 was het tijd voor een modernere werkomgeving en verhuisde Alcomij naar een nieuw pand op eigen bedrijfsterrein. Vanaf dat moment is Alcomij gevestigd aan de Hagemanstraat in ‘s-Gravenzande.

2018 – Upgrade productieomgeving

Teneinde de productiecapaciteit blijvend te laten aansluiten op de actuele behoefte van de markt, werd in 2018 flink geïnvesteerd in de upgrade van zowel de aluminium- als staalproductiefaciliteiten. Hiermee werden beide productieomgevingen volledig geautomatiseerd.