De moderne tuinbouw kenmerkt zich door een hoge automatiseringsgraad. Alcomij is al jaren actief in deze markt met de productie van stalen kratten, aluminium kweektafels en slimme stapelwagens. Onze opgedane kennis en ervaring heeft na een intensief ontwikkel- en testtraject geleid tot volledig gepatenteerde ontwerpen voor een aantal van deze logistieke teelttoepassingen.

Download folder - Logistieke teeltoplossingen

Download folder