Op 1 januari 2022 zal Managing Director Theo Sanders volgens plan en op eigen verzoek na 18 jaar afscheid nemen van Alcomij. Theo Sanders heeft aan de basis gestaan van vele waardevolle ontwikkelingen en veranderingen bij Alcomij èn binnen de sector. Theo draagt het stokje over aan Marco Koese. Marco zal met ingang van 1 september a.s. als de opvolger van Theo bij Alcomij aantreden.

Marco Koese

In de eerste 16 jaar van zijn carrière heeft Marco Koese bij Priva veel kennis en affiniteit ontwikkeld in, en met de glastuinbouw. Hij is daar vanuit de hardware doorgegroeid en heeft bredere kennis en ervaring met IT en digitalisering van bedrijven opgedaan. Koese was vanaf 2016 bij Johnson Controls (Building Solutions) verantwoordelijk voor internationale projecten en het aansturen van een organisatie met 190 fte’s. Marco is een bescheiden maar vastberaden manager, gericht op het samenbrengen van diverse disciplines en teams. Hij is een heldere analyticus en een vakinhoudelijke manager die organisaties en mensen sterker maakt en bedrijfskundige problemen oplost. Tezamen met zijn oog voor detail en aandacht voor de eindklant is hij de ideale nieuwe Managing Director voor Alcomij.

Wij zijn ervan overtuigd dat Marco een betrokken en kundige sparringpartner voor onze klanten zal zijn en Alcomij met succes zal voortzetten.