“Voortschrijdend inzicht heeft de afgelopen decennia geleid tot kassen die steeds beter bestand zijn tegen stormen. Mocht zich toch schade voordoen, dan heeft dat veel impact op de huidige complexe kassensystemen”, stelt Hanneke de Jong van het online magazine #nieuweoogst.nl. Zij schrijft dat “Na de storm Ciara op 9 februari slechts drie glastuinbouwbedrijven meer schade aan ruiten hadden, omdat zich geen uitschieters van boven windkracht 10 voordeden en dat vroeger de schade bij dit soort stormen veel groter was.” Ze licht toe wat er in de afgelopen jaren is verandert en neemt daarbij samen met collega Wim Nowé (technologiemanager) een kijkje in de innovatieve keuken van Alcomij waarbij nog even werd stilgestaan bij ons wereldse en veel robuustere Optinova™ kasdeksysteem. Hieronder een fragment uit het artikel:

Grote krachten

‘Bij kassen zijn vooral de verbindingen tussen dekroedes en goten en de nokverbindingen belangrijk’, zegt technologiemanager Wim Nowé. ‘Dus juist daarvoor gelden strenge eisen wat betreft de krachten die ze moeten kunnen weerstaan.’ Volgens hem gaat het daarbij niet alleen om de storm zelf, maar ook om de grote krachten die als gevolg van windzuiging ruiten uit het kasdek kunnen trekken.

Omdat kassenbouwers steeds meer zijn gaan werken in gebieden waar hogere windsnelheden voorkomen dan in Nederland, heeft Alcomij de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe deksystemen met nog sterkere verbindingen. Nowé: ‘Het uitgangspunt is om de hele constructie in balans te houden, zodat het versterken van het een niet leidt tot het verzwakken van het ander.’

GreenTech

Op de beurs GreenTech in 2019 heeft Alcomij de Optinova™ gepresenteerd, een sterke en dichte kas met een hoge lichtdoorlaatbaarheid die het voor Nederlandse glastuinders mogelijk maakt om met grotere kap- en glasmaten te werken.

Volgens de technologiemanager is zo’n kas nauwelijks duurder dan de voorgaande systemen, maar is een vergelijking moeilijk te maken. Dit komt vooral omdat het bij moderne kassen om veel meer gaat dan alleen het gebouw. Van een totaalinvestering maken ook zaken als schermen, belichting en ventilatie deel uit.

(Bron: #nieuweoogst.nl)